Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 – Antwerpen, 1640)
Abram og Melkisedek, 1616-17
Olje på lerret – 204 x 250 cm – Musée des Beaux-Arts, Caen

Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. Han velsignet Abram og sa:

«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,
han som skapte himmelen og jorden!
Lovet være Den Høyeste Gud,
som har gitt dine fiender i din hånd!»
Så gav Abram ham tiende av alt.

(1. Mosebok 14, 17-20)