Velkommen til et annet innslag med våre Tanker for søndagen denne uken, når vi tar en liten pause i fasten for i stedet å feire Maria budskapsdag, det vil si dagen da den unge Maria sa sitt «ja» til å føde Guds sønn. Vi tar også en pause fra de filmede innslagene fordi teknologien spiller oss et puss, men så fort vi har mulighet kommer det et «vanlig» innslag. Inntil da må du dessverre nøye deg med teksten.

Selv om tilbudet som Maria fikk var helt unikt, handler møtet mellom den unge Maria og engelen likevel om et spørsmål som også angår oss: Når den Gud som ofte kan føles langt unna, helt plutselig griper inn i livene våre og ber oss om å være hans medskapere – hva gjør vi da?

For den unge Maria ble det spesielle scenariet virkelighet på en helt unik måte, og hun tok sitt valg. Valget om å si ja til Gud, selv om det også innebar å si ja til det ukjente og skumle – og resten er, som man sier, historie.

Evangelisten Lukas skriver:

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»
Engelen svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Luk 1:26-38

Ingenting er umulig for Gud, sier engelen. Kanskje er det nettopp de små ordene som gir Maria mot til å ta sin avgjørelse? Vi vet ikke, vi var ikke der. Men tanken slår an noe i meg.

For hva om du og jeg også kunne la de ordene danne grunnlaget for livene våre – hvordan ville verden sett ut da? Hva skulle vi våge? Hva kunne vi skape hvis vi visste at ingenting – absolutt ingenting! – er umulig, så lenge Gud er med oss ​​og vi lar Guds vilje skje?

Egentlig er det litt rart at det blir et stort spørsmål, for det er nettopp det – å leve med Gud i våre liv og å gjøre Guds vilje – som er målet for enhver som har en tro. Men teori er en ting, praksis er en annen. En ting er å si ja til Gud når det ikke krever noe av oss, når vi ikke risikerer noe – og en helt annen ting å si ja til Gud når mye står på spill. Da er det så mye vanskeligere.

Og selv om Gud ikke stiller oss det samme spørsmålet som han gjorde til Maria, vil vi møte øyeblikk i livene våre når Gud taler til oss, på forskjellige måter, mer eller mindre åpenbart men ekstremt sjelden i form av en engel. Men når Gud snakker til oss – og det gjør han – må vi svare. Enten følger vi Gud og svarer ja, eller så går vi vår vei uten Gud og svarer nei. Hvordan vi svarer er opp til oss.

Men for å kunne svare «ja» er det nødvendig at vi stoler så mye på Gud at vi tør å kaste oss ut i det ukjente, uten å vite hva som venter oss lenger ned i veien. Ja, uten å ha noen garantier overhodet, annet enn løftet om at Gud elsker oss og vil oss vel. Som kristen burde det vel ikke være så vanskelig? Men det er det.

Og det er i slike situasjoner vi trenger forbilder, forbilder som den unge Maria. Når vi står der og nøler, når vi slites mellom tro og tvil, når vi ikke vet hvordan fremtiden blir og vi setter mye på spill hvis vi velger å si «ja» til Gud – det er da vi har en ekte forbilde i Maria.

Ingenting er umulig for Gud, sa engelen til Maria, og de ordene gjelder fortsatt i dag. La det løftet føre oss inn i en bedre fremtid.

Gud velsigne deg.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.