Poesi

Herre ditt alter er forlatt
Ditt hus roper etter sine barn
Hvem tenner et lys for Jakobs Gud

Klokkene klager og de døde
står ved dørene i nattens timer
Søk Herren hvisker det ved tersklene

Søk Herren Abrhams Isaks
og Jakobs Gud gå til Fåreporten*
den evige dør Jesus Kristus vår Herre

Natten sleper sin forbannelse
Lytt til klokkene du Israels vokter
Kirkens tårn roper til den vandrende Klippe

* Johannes 10,7

Arnold Eidslott Den tause ambassadør (1980)