Human Rights Service har fått Statistisk Sentralbyrå til å lage en fremskrivning som viser at nordmenn vil være i mindretall i Groruddalen om fem år. Groruddalen består av mange bydeler på Oslos nordside. Den har 150.000 innbyggere.

Tallene er nå kvalitetssikret av SSB. SSB-forsker Lars Østby kan ikke helt se at det skulle gjøre så mye at nordmenn ble i mindretall.

Resultatene ble presentert i Dagsrevyen av Fredrik Solvang, som har vist vilje til å gripe fatt i vanskelige problemer. Dagsrevyen vet ikke helt hvordan den skal gripe det an. Normalt skulle en slik sak vært toppoppslag, med oppfølgingsintervjuer. Hvis man ikke forstår at dette er eksplosivt stoff har man ikke noe i nyhetsbransjen å gjøre.

Senest i går møtte ledende politikere befolkningen i Groruddalen på Rommen skole. Gjennomgangsmelodien var at verden er som den er, folk vandrer, og Norge forandrer seg med den. Det er det ikke noe myndighetene kan gjøre noe med. Folk slår seg også ned hvor de vil, sier Høyres byrådsleder, og ser bare innbyggere uansett bakgrunn.

Venstres Abid Q.Raja vil at sosial boligbygging skal flyttes vestpå. Han vil gjerne ha utjevning, eller er det for at vestkanten også skal få smake noen av problemene?

Politikerne vil enten ikke snakke om problemene, slår ut med hendene og sier det ikke er noe de kan gjøre, eller de sier det er en berikelse. Robert Wrights spørsmål: hva med de norske barna? blir ikke besvart.