Hamad Abdel-Samad kaller denne offerideologien for et «antropologisk sår», som har hensatt den muslimske verden i et altomfattende ressentiment: «Vi muslimer ser ut til å lide alvorlig av kronisk krenkelsessyke. Det går neppe en dag uten at vi viser verden hvor krenket og ydmyket vi føler oss. Som om ikke de interne problemene i de islamske landene er grunn nok til ergrelse og frustrasjon, støvsuger vi daglig avisene for nyheter om et undertrykt muslimsk mindretall i Kina, Thailand eller Europa for enda en bekreftelse av at det pågår en verdenssammensvergelse mot islam.»