Moderaterna ønsker å stenge Sverigdemokratene ute fra alle komiteer i Riksdagen, men det vil ikke Folkpartiet. Kompromisset er å stenge dem ute fra utenriks, forsvars og EU-komiteen. Men for å få det til må sosialdemokratene også stemme for, og det nekter partiet.

– SD er innvalgt og må få være med, mener sosialdemokratene. Det er nye toner.

Allianspartierna har inte varit överens i synen på om SD ska beredas plats i riksdagens utskott. Folkpartiet har förordat att man behåller dagens 17 platser, vilket skulle ge SD plats. Moderaterna har velat gå ned till 15 platser, vilket skulle stänga ute SD.

Det har också förts fram förslag om att ge partiet suppleantplats, som skulle innebära att partiet får yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt i utskotten.

Österberg kritisk
De rödgröna har däremot sagt att dagens 17 platser ska vara kvar.

– Man kan tycka vad man vill om valresultatet, men detta blev konsekvenserna och då får det vara så, sade Socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg.

Kompromissen inom alliansen är nu att försöka stänga ute SD från några särskilt viktiga utskott, närmare bestämt tre stycken. Det handlar om utrikesutskottet, försvarsutskottet samt EU-nämnden.

Hemlig information
Anledningen sägs vara att det är särskilt viktiga utskott med mycket sekretessbelagd information. EU-nämnden är dessutom ett beslutande organ.

Enligt initierade källor har de borgerliga nu i underhandskontakter med de rödgröna föreslagit att alliansen och de rödgröna kommer överens om en sådan lösning.

– Jag kan inte kommentera detta. Diskussioner har förts, säger Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson till TT.

De rödgröna avvisar förslaget från de borgerliga.

– Vi tycker att vi måste hålla en rak linje, annars får vi samma diskussion om de här utskotten. De är trots allt demokratiskt invalda i riksdagen, säger Sven-Erik Österberg till TT.