Regjeringen har i praksis innført en boikott av alt som har med Israels militære å gjøre. Selv ikke hjelmer kan innkjøpes fra kommersielle israelske firmaer. Det er forsvarsministeren personlig som i hver enkelt sak har innført forbud.

Men Forsvarsdepartementet og regjeringen kan ikke ha tenkt langt: de skal produsere deler til nye Joint Strike Fighter, og blir forpliktet til å levere deler til flyene som også Israel får kjøpe. Hvordan har regjeringen tenkt å manøvrere seg ut av det dilemmaet? Hvor høyt setter man prinsippene/moralen?

Det er VG som forteller at forsvarsminister Grethe Faremo nekter å la israelske selskaper konkurrere om stridshjelmer til norske soldater.

En israelsk leverandør har fått følgende begrunnelse:

«Forsvarsdepartementet har vurdert saken, og kommet til at Rabinex ikke skal delta i den aktuelle anbudskonkurransen. Beslutningen er fattet på bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen i den israelsk-palestinske konflikten», skriver avdelingsdirektør Per A. Christensen i FD i et brev fra 9. mars i fjor.

Selv bekrefter forsvarsminister Grete Faremo overfor VG at israelske leverandører har blitt avvist av den sittende regjeringen fem ganger. Faremo forklarer avslagene med den spente situasjonen i Midtøsten, og at Forsvarsdepartementet etter en vurdering besluttet å si nei til de israelske leverandørene.

To av avslagene kom i mars 2009, mens tre av dem ble fattet under regjeringens andre periode.

Norge eksporterer som kjent ikke våpen til land som er i krig. Men samme restriksjon gjelder ikke på import. Israel er som kjent et høyteknologisk land. Faremo insisterer på at Norge ikke har innført boikott av import fra Israel, men praksis sier noe annet.

Regjeringen oppnår å gå ut med et dobbelt tap: Den pådrar seg internasjonal oppmerksomhet ved sin boikott av Israel. Hva skulle den negative virkning være av å kjøpe stridshjelmer fra Israel, hvis det ikke var for å sende et uvennlig signal?

I neste omgang må man foreta et ydmykende tilbakeskritt og selge deler til flyene som kommer til å fly over Gaza og Libanon. Hvor kortsiktig og moralistisk går det an å bli?

Men regjeringen har greid å signalisere hvor Norge står i forhold til Israel. All prat om at Israel har rett til å forsvare seg blir svada.

Faremo boikottet Israel-anbud
Nektet Forsvaret å handle med Israelske selskaper.