Nytt

SVs landsstyre vedtok søndag at de vil gå inn for forbrukerboikott av Israel, men ikke i regjeringen. Landsstyret vedtok en rekke andre boikott-tiltak. Man kan si det var boikott over hele lina. Mest sensitivt er forslaget om å desinvestere – trekke alle investeringer ut av Israel, også statsobligasjoner.

Siden SV har finansministeren er det oppsiktsvekkende.

Mange av forslagene SV går inn for ville vekke internasjonal oppsikt om de ble regjeringspolitikk.

SV vil arbeide for at regjeringen skal trekke ut pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper, samt selge det Norge sitter med av israelske statsobligasjoner.

Som selvstendig parti, uten å ta standpunktet inn i regjeringen, vil SV reise forslag i kommunestyrer og fylkesting om at det offentlige ikke skal benytte leverandører som «støtter og profitterer på bistand til den folkerettsstridige okkupasjonen».

SV tar også opp igjen krav om sluttbrukererklæring for våpeneksport til NATO-land, forslag som vekker irritasjon i alliansen. Partiet vil ha slutt på våpenhandel med Israel. Men israel er en hi-tech-stormakt, spørsmålet er om SV ville gjøre alvor av forslagene om det kom til stykket.

Språket er til dels ekstremt.

– Gjennom mange år har Israel fratatt palestinerne retten til et verdig liv. I et apartheidsystem som verden knapt har sett maken til, ydmykes, trakasseres og trues det palestinske folket, heter det i uttalelsen.

…. som verden knapt har sett maken til, er sterk kost.


SV vil ha forbrukerboikott av Israel