Mona Sahlin fremstår som en gestalt fra en horror-film, med sitt gåtefulle drag som ligner på et smil, men ikke er det. Hva er det damen egentlig sier: «Vi står for likhet fremfor alt i verdens mest moderne samfunn»? I dagens Sverige har ordet «likhet» en klang av Dracula. Man blir en smule redd av dette smil, denne stemmen.

Ikke at Moderaterna er noe bedre. En av deres kandidater, en Johnny Munkhammar, foreslår at Rosengård kan bli økonomisk frisone. Det kan være svaret på «utenforskapet». For utenforskapet skyldes selvsagt bare sosioøkonomiske årsaker. Fremst arbeidsledighet.

Härom veckan brann Rosengårds centrum – igen. Den sociala desperation som utlöser detta beror på utanförskap, som i sin tur ytterst handlar om arbetslöshet. Situationen är orimlig – men kan lösas.

Forskningen är relativt samstämmig rörande orsakerna: Omfattande regleringar på arbetsmarknaden och höga skatter. Det är sådana hinder för jobb som måste rivas.

Är en förändring över hela landet inte möjlig kan frizoner vara en lösning. Då skulle områden som Rosengård befrias från skadliga skatter och regleringar. Då vore det lättare att starta företag, billigare att anställa och lönsammare att investera där.

Skyldes Rosengårds problemer «reguleringer på arbeidsmarkedet og høye skatter»? Munkhammar har forvillet seg inn på Draculas slott, men forstår det ikke. Han tror deres skinndøde tilstand om dagen skyldes høye skatter!

Er det derfor de angriper politi, brannmenn, ambulanser og alt som måtte smake av øvrighet?

Munkhammar er ikke dum. Han kan en god del om økonomiske frisoner. Det er det som gjør hans innlegg uhyggelig. Det handler ikke om intelligens eller kunnskap. Det handler om en slags massepsykose.

Hvis Rosengård skulle bli innvilget økonomisk autonomi, vil det være det samme som å løsrive Rosengård fra Sverige. Det har allerede skjedd, i praksis, hver gang det kastes sten mot politi og brannvesen, erklærer man opprør mot den svenske stat. Men hvis myndighetene gir området egen status, vil det være en offisiell godkjenning av at svensk lov ikke lenger gjelder. Da ville mafia, og storstilt økonomisk smugling gjøre Rosengård til et brohode for erobring av mer svensk territorium.

Når en riksdagskandidat på 35 år kan skrive noe slikt, forstår man at Sverige har mye ondt i vente.

Johnny Munkhammar (M): Regleringar och skatter håller tillbaka företagandet