Det er når man sammenliger Danmarks voldtekststatistikk mot Sveriges at man virkelig ser galskapen som herjer broderfolket: I Danmark er voldtektene fallende, med 189 i årets seks første måneder. Sverige har 1.091 bare for to sommermåneder.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser også et fald i antallet af voldtægtsanmeldelser de seneste år.

I 2004 var der på landsplan 265 anmeldelser det første halvår, og antallet har ligget på mindst 200 lige indtil i år, hvor der de første seks måneder er kommet 189 voldtægtsanmeldelser.

Tænker sig mere om
Noget kan skyldes tilfældigheder, men politikommissær Lars Borg fra Københavns Politi mener også, at unge har meget fokus på at forhindre voldtægter.

– Vi har i mange år sagt, at man skal være opmærksom på, hvad det er for en påklædning, man går i, at man skal være mindst to, når man går et sted hen og at man skal være varsom med spiritus og stoffer. Vi tror på, at hele kampagnen har virket, så de unge piger tænker sig meget mere om, siger han.

– Vi kan konstatere, at tallene viser, at der er en faldende tendens. Vi håber, det betyder, at der er tale om et reelt fald. En ting er, at vi får færre anmeldelser, men det kan også være, at man vælger ikke at anmelde en voldtægt eller voldtægtsforsøg.

De danske jentene er blitt flinkere til å passe på hverandre. Men er det noen grunn til å tro at de svenske er mindre påpasselige? Men den svenske øvrigheten snakker på en annen måte til borgerne. De snakker med bortvendt ansikt. De inngir ikke tillit, men mistillit.

De passer på venindens drink, mens hun danser – og går ikke alene hjem.

Teenagepiger og unge kvinder er meget opmærksomme på at beskytte sig selv og hinanden mod voldtægt, mener politifolk.

– De unge piger er blevet meget bedre til at passe på hinanden, når de går i byen. De tager ofte både ud og hjem sammen, eller også er der aftaler via forældre eller andre med afhentning af de, når festen er slut, siger politikommissær Mogens Brøndum fra Østjyllands Politi.

Piger beskytter hinanden mod voldtægt