Åtte utenlandske leger, seks tyske og to amerikanske, ble torsdag meldt drept i et fjerntliggende område nordøst i Afghanistan. Det er uklart om det er bander eller Taliban som står bak. To afghanere ble også drept.

Flere av de drepte skal være øyeleger og tre av legene skal være kvinner. Drapene er ett av de verste på utenlandske hjelpearbeidere i Afghanistan, og vil trolig få konsekvenser for sivile utlendingers bevegelsesfrihet.

En tredje afghaner overlevde. Han skal ha ropt Koran-sitater og slik blitt spart.

Lokalbefolkningen melder at de så fire terrengbiler for to uker siden passere deres distrikt. Torsdag oppdaget de bilene i et tett skogområde. Da lå de skutt utenfor bilene. Lokalbefolkningen meldte straks fra til politiet i området.

Det het at alle verdigjenstander og papirer var borte, men det skal være funnet pass som gjorde det mulig å identifisere de drepte.

Die zehn Leichen waren am Donnerstag neben drei von Einschüssen durchlöcherten Autos im Distrikt Kuran Wa Munjan entdeckt worden. Dorfbewohner berichteten, sie hätten rund 15 Tage zuvor Ausländer in der Gegend gesehen, die mit geländegängigen und mit Vierradantrieb ausgestatteten Wagen unterwegs waren. Vor zwei Tagen hätten sie die Autos verlassen gefunden und dies der Polizei gemeldet. Daraufhin seien Suchtrupps ausgeschickt worden, sagte der örtliche Polizeichef.

Sechs deutsche Ärzte in Afghanistan erschossen