Geert Wilders vil stifte en alleuropeisk Frihetsallianse som skal plassere seg mellom tradisjonelle konservative partier og ytre høyre. Wilders kaller f.eks. British National Party for et rasistisk parti.

Wilders said he hopes to position the alliance between traditional conservative parties and far-right wing groups, saying that in Britain there is «an enormous gap» between the ruling Conservative party and the far-right BNP: «The BNP is a party that, whatever you think of it, it’s not my party I think it’s a racist party,» he said.

I Europa er det en voksende kløft mellom tradisjonelle partier og deler av grasrota. Det har gitt muligheter til partier på ytre høyre fløy. Wilders ser faren for at en reaksjon på muslimsk innvandring kan gi vind i seilene for antidemokratiske krefter. Hans grenseoppgang mot BNP er politisk betydningsfull og bør gi hans kritikere noe å tenke på. Wilders fremstilles som høyrepopulist og slås i hartkorn med BNP, Vlaams Belang, Jobbik etc. Men det er store forskjeller på høyre side: Wilders støtter Israel og USA, det er et viktig skille, som kritikerne vanligvis underslår. Hvis de fokuserte på det, måtte de kanskje vurdere hvordan holdningen til Israel og USA er blant grupper, partier og organisasjoner som tilhører det gode selskap. Det er for ubehagelig, i stedet velger man utstøting.

Wilders hovedsak gjelder kampen mot islamisering. Det er en global kamp og Wilders vil danne en global organisasjon.

«The fight for freedom and (against) Islamisation as I see it is a worldwide phenomenon and problem to be solved,» he said.

Wilders declined to name any of the other founders of the organisation he is calling the Geert Wilders International Freedom Alliance.

Hovedpunkter blir stans islamiseringen, forsvar frihet, og stans i innvandring fra muslimske land til Europa og forbud mot sharialover.

«The message, ‘stop Islam, defend freedom’, is a message that’s not only important for the Netherlands but for the whole free Western world,» Wilders said at the Dutch parliament.

Among the group’s aims will be outlawing immigration from Islamic countries to the west and a ban on Islamic sharia law. Starting as a grassroots movement, he hopes it eventually will produce its own lawmakers or influence other legislators.

Organisatoriske problemer

EU-parlamentariker Morten Messerschmidt håper hans parti Dansk Folkeparti kan delta.

Men står det til Dansk Folkepartis europaparlamentariker, Morten Messerschmidt, bliver der også danskere at finde i den nye græsrodsbevægelse:

»Det håber jeg bestemt, for der er et meget klart behov for, at alle konservative, frihedselskende partier rundt om i Europa og den vestlige verden går sammen om det her,« siger han og fortæller, at han allerede har talt med Geert Wilders om projektet.

Problemet er at DF ikke har tradisjon for å knytte seg til andre organisasjoner eller partier. Messerschmidt håper Trykkefrihedsselskabet kan delta, men heller ikke det er mulig. Trykkefrihedsselskabet arbeider for ytringsfrihet, ikke politiske saker.

Det later til at verdipolitiske spørsmål er vanskelig å ta opp, til tross for at det er de som mobiliserer det største engasjement i Europa.

»Værdipolitiske spørgsmål kan ikke sættes ind i en partipolitisk ramme, og sådan er det også, når det kommer til ytringsfrihed og islamisering; der behøver man ikke være borgerlig for at kunne se problemet,« siger han og håber i stedet, at Trykkefrihedsselskabet, der allerede opererer internationalt, vil bakke op om frihedsalliancen.

Formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, forklarer imidlertid, at selskabet alene beskæftiger sig med ytringsfrihed, hvorfor politiske projekter, der også har andre formål, ligger uden for rammen af, hvad Trykkefrihedsselskabet kan deltage i.

Geert Wilders to spread his anti-Muslim movement west

Dansk Folkeparti vil verden rundt med Wilders