Nytt

USAs finansminister Timothy Geithner er i Europa og ber innstendig EU om å iverksette redningspakken på 750 milliarder euro øyeblikkelig. Kun kraftig og rask inngripen kan avverge at krisen forverrer seg.

Men Ambrose Evans-Pritchard mener Obama-administrasjonen selv er i et uføre. Til tross for verdenshistoriens største stimuleringspakke har ikke veksten tatt seg opp. Obama hadde tenkt å begynne redusering av underskuddet, men har snudd på en femøring og ber nå Kongressen om nye 200 milliarder dollar.

Grunnen er at alle i toppen av den føderale regjeringen er svorne Keynesianere. De sverger til stimulering, og tror ikke noe på Milton Friedmans monetære teorier.

Faren er et USA risikerer å havne i samme bakevje som Japan gjorde på 90-tallet. Den kalles the Lost Decade. Japan lanserte den ene stimuluspakken etter den andre, og renten var rekordlav, men det hjalp ikke. Det hjalp ikke.

En bestemt klasse av pengemengden i USA, M3, har falt dramatisk det siste året, skriver Evans-Pritchard. Federal Reserve sluttet å måle den for flere år siden, da de mener den ikke sier noe.

The M3 money supply in the United States is contracting at an accelerating rate that now matches the average decline seen from 1929 to 1933, despite near zero interest rates and the biggest fiscal blitz in history.

..
The M3 figures – which include broad range of bank accounts and are tracked by British and European monetarists for warning signals about the direction of the US economy a year or so in advance – began shrinking last summer. The pace has since quickened.
The stock of money fell from $14.2 trillion to $13.9 trillion in the three months to April, amounting to an annual rate of contraction of 9.6pc. The assets of insitutional money market funds fell at a 37pc rate, the sharpest drop ever.

«It’s frightening,» said Professor Tim Congdon from International Monetary Research. «The plunge in M3 has no precedent since the Great Depression. The dominant reason for this is that regulators across the world are pressing banks to raise capital asset ratios and to shrink their risk assets. This is why the US is not recovering properly,» he said.

USA ber EU handle, men EU er et hus i splid med seg selv. Kommisjonen foreslo igår at det skal legges en skatt på alle pengeplasseringer i bankene. Pengene skal forhindre at banker går over ende og destabiliserer finanssystemet. Men den britiske finansminister George Osborne avviste forslaget på stående fot.

Det finnes ingen konsensus i Europa.

New York Times skriver på lederplass at Tyskland må slutte å hengi seg til nasjonalistiske drømmerier og snarest gjøre det som trengs for hele EU. Det vitner om at deler av USA ikke forstår Europa. Merkel kan ikke handle på tvers av befolkningens ønsker, hun har tøyet strikken langt nok som det er.

Hovedproblemete at det ikke finnes mekanismer i EU som sørger for en enhetlig politikk. Det gir fritt spillerom til gratispassasjerer som Hellas. Tyskerne nekter å betale regningen. Det er intet håp om at EU vil innføre felles skattepolitikk og kontroll med budsjettene. Dermed er det hver mann for seg, og det hjelper ikke å moralisere overfor tyskerne.