If Hitler invaded hell I would make at least a favourable reference to the devil in the House of Commons. Winston Churchill The Second World War (1950) vol III, ch. 20
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.