caravaggio_peter_andreas.jpg Caravaggio (1571-1610). Jesus kaller disiplene Peter og Andreas, ca. 1604
Olje på lerret – 140 x 176 cm – Hampton Court Palace, London

Om Jesu første disipler skriver Markus og Matteus at Jesus en dag gikk langs Galileasjøen og fikk øye på de to fiskerbrødrene Simon Peter og Andreas. De to forlot sine garn og ble med ham så snart han sa «følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!», et øyeblikk som her er skildret av Caravaggio. Lenge trodde man at dette var en kopi, men etter seks års restaurering og undersøkelser kunngjorde The Royal Collection i 2006 at maleriet var autentisk. I 400 år har det tilhørt den britiske kongefamilien, og i lang tid ble det stemoderlig behandlet. De siste tiårene lå det under en trapp i Buckingham Palace, hvilket trolig medvirket til de tydelige skadene langs kanten.

Lukas skriver at de første disiplene fulgte Jesus etter at han hadde bedt Peter om å sette ut garna etter flere resultatløse forsøk, hvilket endte med en stor fangst – illustrert blant andre av Duccio di Buoninsegna. Evangelisten Johannes forteller derimot at døperen Johannes en dag hadde sagt om Jesus at han var «Guds lam som bærer bort verdens synd». Peter og Andreas hadde hørt dette, og spontant fulgt etter Jesus.