Kunstverk

caravaggio_matteus.jpg Caravaggio (Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610). Jesus kaller Matteus (ca. 1600)
Olje på lerret – 323 x 343 cm – Contarelli-kapellet, San Luigi dei Francesi, Roma

Caravaggio bruker ofte lyset til å fremheve helligdom, men langt fra alltid så eksplisitt tydelig som her: Lyset kommer ikke inn i tollboden fra vinduet, det kommer med Jesus – dvs. han står ikke selv i det, men han kaster det rett på andre ved sitt nærvær. Jesus og Peter til høyre i bildet representerer fåtallige det hellige, det evige; de mer tallrike tollerne til venstre det verdslige, det jordiske. De to helt til venstre – lengst vekk fra Guds sønn – titter ikke engang opp, men er kun konsentrert om pengene: Den sittende er helt oppslukt av dem; den stående betrakter dem med en nærsynthet som krever briller. Den mentale avstanden mellom disse to sfærer gjenfinnes i den fysiske sådanne på bildet, foruten i kontrasten mellom den barfotede Jesus og de velkledde tollerne. Kontakten mellom de to finner sted gjennom det personlige møtet som gir opphav til den begivenheten kallet er. Den utstrakte hånden etablerer også billedlig kontinuitet mellom de to verdener. Matteus er slett ikke sikker på at det er han de søker, og peker på seg selv idet han synes å spørre: «Er det meg du mener?». Det er tydelig at kallet kom uventet på ham, som det har gjort på flere andre. Men han var altså ikke vond å be.

Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden; han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Matteus 9, 9-13)

Les også

-
-
-
-