Lederen av terrorgruppen som har fått navnet Toronto 18, Zakaria Amara (24), ble idømt livsvarig av en canadisk domstol mandag. Dommeren sa planene ville resultert i en av de verste forbrytelser i Canadas historie, hvis de var realisert.

Gruppen planla å sprenge biler fullastet med gjødselbomber utenfor børsen, sikkerhetspolitiets hovedkvarter, en militærbase i Ontario og CN Tower. Hensikten var å kreve canadisk tilbaketrekking fra Afghanistan.

Amara tilsto i oktober i fjor. Han fikk livsvarig, men kan komme ut på prøveløslatelse om seks år.

Hans medsammensvorne Saad Khalid fikk 14 år og Saad Gaya 12 år. Alle tilsto i fjor høst.

Gruppen ble arrestert i juni 2006 da de holdt på å lesse det de trodde var tre tonn ammoniuimsnitrat. Gruppen ble holdt under nøye overvåking av politiet.

Zakaria Amara and his co-conspirators Saad Khalid and Saad Gaya

The fall of a would-be bomber

«Toronto 18» Mastermind Gets Life For Bomb Plot