Samtidig som manifestasjoner ble holdt for å hedre minnet om Fadime Sahindal som for åtte år siden ble myrdet av sin far i Sverige, ble hennes nå 30 år gamle bror dømt til to års fengsel for trusler mot en forfatter som har skrevet om æresrelatert vold og et hovedvitne i rettssaken om æresdrapet på Pela Atroshi.

Sahindal ble også dømt for grovt brudd på svenske våpenlover og for besittelse av sprengstoff.

Mordene på Pela Atroshi i juni 1999 og Fadime Sahindal i januar 2002 satte fokus på æresrelatert vold og undertrykkelse av kvinner i Sverige.

30-åringen döms för försök till grov utpressning och försök till grovt olaga tvång riktat mot en författare som skrivit om hedersrelaterat våld och som bland annat intervjuat Fadime Sahindals far. Enligt stämningsanökan ska brodern ha hotat författaren genom att rikta en pistol mot hans huvud. Händelsen inträffade i Kista centrum i september förra året.

– Det allvarliga i det här är att det använts hot om dödligt våld som fått stora konsekvenser för målsägaren. Dessutom är det här ett brott som förutom lidandet det innebär, också hotar andra värden nämligen det fria ordet, säger kammaråklagare Leif Appelgren, till DN.se.

30-åringen forsøkte også å tiltvinge seg 100.000 kroner og adressen til hovedvitnet i rettsaken om æresdrapet på Pela Atroshi. Det aktuelle vitnet har i flere år levd under et alvorlig trusselbilde og har hemmelig identitet. Under overfallet sa den dømte 30-åringen til forfatteren at han skulle skaffe vitnets adresse på oppdrag av andre personer, noe som i følge anklageren var en måte å formidle trussel om et forestående attentat på vitnet i den hensikt å fremkalle alvorlig redsel hos denne.

– Jag menar att gärningsmannen hade att räkna med att detta hot skulle framföras, säger Leif Appelgren.

Denna åtalspunkt ogillades dock av tingsrätten då man inte fann det styrkt att gärningsmannen hade för avsikt att uppgiften skulle komma fram till vittnet.

Brodern dömdes också för grovt vapenbrott, rattfylleri, narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Han har haft flera skarpladdade revolvrar, ett avsågat hagelgevär samt ammunition till dessa vapen, utan att ha rätt till det. Han har även haft explosiva varor, till exempel sprängkapslar, sprängdeg och krutstubin.

Kammaråklagare Leif Appelgren vill inte närmare kommentera domen förrän den är skriven och inte heller säga någonting om huruvida han kommer att överklaga innan han sett domskälen.

Författaren avböjer att kommentera domen.

19 år gamle Pela Atroshi ble skutt og drept under et besøk på familiens hjemsted i den kurdiske byen Dohok. To av brødrene til Atroshis far ble dømt til livsvarig fengsel i Sverige for mordet, men i et intervju med Dagens Nyheter hevdet den ene onkelen at det var Atroshis far selv som skjøt.

25 år gamle Fadime Sahindal ble skutt og drept av sin far, som ble dømt til livsvarig fengsel for drapet på datteren. Før drapet hadde Sahindal gjentatte ganger blitt truet og mishandlet av flere mannlige slektninger fordi hun hadde en svensk kjæreste. «Hun skjemte meg ut. Jeg var syk, derfor skjøt jeg henne», gjentok faren gang på gang i Tingretten. Han trakk senere tilbake tilståelsen, men ble dømt igjen av Hovretten.

30-åringen er tidligere blitt dømt for å ha mishandlet søsteren Fadime

Dagens Nyheter: Fadimes Sahindals bror dömd efter pistolhot mot författare

Via Snaphanen