Document.no opplede rundt 10-tiden et teknisk problem: Istedet for siden kom det opp «server error». Det viste seg å være en kollisjon mellom scriptet og en ny server hos leverandøren.

Nå er siden flyttet tilbake til den gamle serveren, midlertidig, men for noen maskiner vil det være et etterslep før man får kontakt igjen med den gamle serveren. Det sies et par timer.

Feilen er altså rettet, men det er et etterslep. Vi beklager.