Poesi

De indre og de ytre
Den svimle stjernehimmel
og den indre av morild og død

Lysende eller sluknende
Håp i bønn og fortvilelsens
sumpland i et Flandern tåkelagt

Disse delte verdener
av endeløse galakser og hav
drønnende mot kystens melankoli

Men under kystene
stormslåtte og mørke fyrlyset
som på den indre kyst Frelseren

Du er aldri alene
så løft blikket mot Jupiter
og mot firmamentene i det indre

Vår gjenløsers hånd
hugger deg et hvilens rom
der hvor ditt øye var deg en fremmed

Arnold Eidslott Aramaeisk i Roma (2002)