Av Morten Skaug En brasiliansk avis er av høyesterett pålagt forbud mot å referere informasjon fra politietterforskningen mot presidenten i senatet. Domstolen som skal forsvare republikkens grunnlov, som uttrykkelig garanterer pressefrihet, valgte trolig å gi etter for politisk press. Andre eksempler på innskrenkning av pressefriheten har forekommet i andre land i Latin-Amerika, noe som også […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.