Vi kan f.eks lære, at de humanitære og bløde verdier ikke er de eneste eller højeste, der findes, og at de risikerer at underminere andre, hårdere værdier, som samfundet ikke kan undvære. Såsom at straffe kriminelle, give karakterer i skolen, respektere ytringsfrihedens pris – herunder satire, polemik og kritik, endda af religioner – eller skabe incitamenter for, at folk arbejder og er produktive, eftersom omfordeling og velfærd forudsætter, at der overhodet er noget av omfordele.

Mikael Jalving Magt og ret. Et opgør med Godheden.

Les også

Les også