Kunstverk

miniatyr.jpg

Miniatyr i antifonarium av ukjent opphavsmann i det 15. århundre, fra et manuskript i Biblioteca Malatestiana i Cesena. Foto hentet fra FMR.

De kunstferdig utformede initialene kalt miniatyrer, ble av tålmodige munker ofte tegnet inn i bøker til liturgisk bruk i senmiddelalderen og renessansen. Denne O-en er hentet fra et såkalt antifonarium, inneholdende tekst og noter til en antifoni, som er en vekselsang mellom to kor i bestemte kirkelige sammenhenger. Den innledende teksten antyder, og bildet viser med all tydelighet, at sangens tema er Marias himmelfart, et dogme i katolsk doktrine, i denne fremstillingen bevitnet av disiplene. Da det er tale om en hyllest til Jesu mor, kan det hende at den ganske enkelt starter med interjeksjonen «O», men bildet gir ikke tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå det med sikkerhet. Hva slags musikk man har å gjøre med er heller ikke opplagt, men monotonien i notene øverst kan kanskje tyde på gregoriansk sang.