Poesi

Slik båten og eg er i rytme, frå bølgjene,
når eg er i ein båt ute på fjorden, slik skal
også skrifta mi vere i ei rytme. Og noko skal
kunne skje, vil fisken bite? Ein stor? Ein liten?
Kva slags fisk? Og vil det komme til å blåse opp?
Vil båten halde i den stormen som skal komme?
Vil eg i så fall komme meg velberga i land?
Og kva vil skje med den eg skriv om?
Og fjorden i sitt djup, kva løyner den?
Kva løyner seg i litteraturens djup, langt der nede?
Og så stilla, den veldige stilla, den stilla som er så stor
at den til og med lar mine døde venner igjen bli til for meg.
Den stilla vil eg og gjerne skrive fram i litteraturen min. Og så vinden.

Jon Fosse Gnostiske essay (1999)