Feature

«Det å ha tilknytning til ein stad er noko av det som har mykje å seie for meg, kanskje ikkje så mykje personleg, men i alle fall for meg som forfattar …..»

Og som han også har sagt: «Klangen frå Strandebarm ligg i botnen av alt eg skriv.
Det handlar om fjella og fjorden, bølgjerørslene, robåten og seglbåten, det handlar om vér og vind, om regnet og mørkret og fargane, om gravplassen og kyrkja, naustet og samvirkelaget , bygdevegen og ungdomshuset, om stille og stenglser, om veremåte og seiemåtar, om lynne, om eigne røynsler og opplevingar og – ikkje minst – om språket, ordtilfanget, tone og rytme».

John Landro Der «Grænden blev verdensrum og øyeblikket blev virkelighet»

Syn og Segn 03/09