Kommentar

Kampen mot muslimsk terrorisme er på ingen måte i nærheten av å være vunnet.

Med ujevne mellomrom kommer de store spektakulære hendelsene. Mellom disse er det en jevn strøm av nyhetsmeldinger som rapporterer om feilslåtte aksjoner og avvergede angrep fra både organiserte grupper og enkeltindivider.

Tyskland har hatt mange og alvorlige trusler i den senere tid. I England klarte nylig en avvist pakistansk asylsøker å sette flere av landets mest trafikerte flyplasser i alarmberedskap ved hjelp av trusselmetoden. Han ville med dette forhindre utsendelse.

Det rapporteres om en jevn strøm av al Qaeda-rekrutter fra flere europeiske land, blant dem et økende antall konvertitter.

I en urovekkende melding fra Times of India sies det at England neste år vil løslate 30 av landets farligste terrorister, ut fra tanken om at dette vil hindre mer terrorisme. Forstå det den som kan.

USA har også et eskalerende problem med hjemmeavlede jihadister. 1. juni i år drepte en muslimsk konvertitt én soldat og såret en annen utenfor et rekrutteringskontor for den amerikanske hæren i Little Rock, Arkansas.

FBI avverget nylig det som ville vært det mest spektakulære angrepet siden 11. september 2001. Flere menn ble arrestert i New York City rett før 8-årsdagen for vår tids historiske vendepunkt. En 24 år gammel afghaner, sønn av en imam som bor i New York, kjørte den lange veien fra Denver i Colorado for å konspirere med likesinnede voldsmenn i verdensmetropolen.

I Dallas, Texas, arresterte FBI i slutten av september en 19 år gammel jordaner idet han brukte mobiltelefonen til å utløse det han trodde var en diger bilbombe. Hosam Maher Husein Smadi skjønte ikke at det var undercoveragenter fra FBI som hadde skaffet ham bomben. Den falske bomben var plassert i parkeringsanlegget under en stor skyskraper, Fountain Place, i sentrum av Dallas. Hadde angrepet gått som planlagt ville tusenvis av mennesker blitt rammet. Smadi avslo å bruke øreproppene som agenten tilbød ham, han ville høre smellet.

Fra Illinois rapporteres det om en lignende episode, også i september. Michael Finton, en 29 år gammel mann som tok navnet Talib Islam etter at han konverterte til islam under et fengselsopphold, ble arrestert idet han skulle bruke mobiltelefonen til å utløse en bilbombe utenfor den føderale bygningen i Springfield. Også i dette tilfellet var det undercover-agenter som fanget opp trusselen og tok over regien.

Det er i tillegg en økende bekymring i USA over radikaliseringen av landets somaliere. I fjor høst sprengte en ung mann seg i lufta i Somalia. Han hadde amerikansk statsborgerskap og hjemmeadresse i Minneapolis. Restene av kroppen hans ble fløyet til Minnesota og gravlagt der. Man antar at flere titalls unge somalisk-amerikanske menn har fått opplæring av al Shabaab, en al Qaeda-gruppe i Somalia. Terrorgruppen fester grepet på Afrikas horn. FBI-sjefen Robert Mueller sa for første gang offentlig i forrige uke at et al Shabaab-angrep i USA ikke kan utelukkes.

Det er et dystert bilde som avtegner seg når man samler trådene. Det er krigføring mot sivilbefolkningen på skremmende og ukontrollerbare premisser.

Til dette scenario hører advarselen fra den britiske hærsjefen, general Sir David Richards, om at et nederlag i Afghanistan vil være katastrofalt for de vestlige samfunn. Terrornivået vil øke betraktelig. Islamistene vil være oppildnet av seier og frontlinjen vil flyttes inn bak Wiens byporter.

Sjefene for etterretningstjenestene sier på sine briefinger at spørsmålet ikke er om det vil komme nye angrep, men når. Bak den tilsynelatende normale og tilforlatelige fasaden i våre samfunn foregår det en intens virksomhet for å beskytte våre liv. Spørsmålet er hvor mange wake up calls som trengs for at de politiske myndigheter skal foreta noen nødvendige grep i våre samfunn som gradvis og nesten umerkelig sklir ut i frykt og raseri.