Nytt

NTB melder med Dagbladet som kilde at avtroppende stortingsrepresentant Saera Khan tar til orde for drastiske integreringstiltak, idet hun er dypt urolig for at AP er i ferd med å overlate debatten om dette viktige temaet til «ekstreme religiøse i innvandrer- miljøene på den ene siden og Frp på den andre». Hun foreslår ikke uventet avvikling av kontantstøtten og gratis barnehager, men hun tar opp et virkelig brennbart tema idet hun tar til orde for en ny familiegjenforeningspolitikk i den hensikt å bekjempe tvangsekteskap. Dette skal antagelig bli en virkelig varm potet under regjeringsforhandlingene, tatt i betraktning gnisningene mellom AP og SV sist saken var oppe.