Nytt

Denne historien er som en krønike over Sverige av idag. Som de gamle krønikene er den kort, konsis, og likevel får den sagt det meste. Som en lignelse fra Bibelen. Men hva er lærdommen?

Förlikning: byggvaruhus

DO har träffat en förlikning på 30 000 kronor med ett byggvaruhus som inte gav en praktikplats till en muslimsk man.

Bakgrund

En muslimsk man hade gått en truckförarutbildning och blev föreslagen en praktikplats på ett byggvaruhus. En representant för byggvaruhuset träffade mannen innan slutligt beslut togs om praktikplatsen. Efter mötet uppfattade mannen det som att han skulle få praktikplatsen.

När mannen skulle lämna byggvaruhuset regnade det kraftigt. Mannen väntade på att regnet skulle sluta och insåg att han inte skulle hinna hem till sin traditionella bönestund. Han beslöt då att förrätta sin bön utanför utgångskassorna i byggvaruhuset.

En representant för byggvaruhuset ringde upp mannens handläggare, på det företag som anlitades av Jobbtorget, och meddelade att han inte fick praktikplatsen. I samtalet nämndes att mannen bett vid utgångskassorna. Mannen uppfattade det som att han inte fick praktikplatsen eftersom han bett.
Mannen anmälde byggföretaget till Diskrimineringsombudsmannen, DO, för religiös diskriminering, DO har nu uppnått en förlikning med byggvaruhuset som ska betala 30 000 kronor i ersättning till mannen.

Tatt i sin helhet fra Diskrimineringsombudsmannens hjemmeside.

http://do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/Forlikning-byggvaruhus/

tips fra Every Kinda People