Feature

Tore Sandberg gjør det norske institusjoner ikke klarer: han avslører justismord, og det er nå lov å si: på løpende bånd. Går det inn hos påtalemyndighet, justismyndighet, regjering, Storting og offentligheten? Forstår de hvor alvorlig dette er? På ett plan forstår man. «Man» forstår at det har skjedd urettferdighet, at grove feil er begått. Tenk at det er i «vår» tid. Men så stanser tanken opp. Den vil ikke gå videre, til å grave og spørre: hvordan er det mulig? Dette er ikke naturkatastrofer. På disse spørsmålene blir svarene mer svevende.

Justismordene er så mange at man ikke kan avfeie dem som juridiske ulykker. De virker snarere å være systemfeil: det tolereres fra bunn til topp. Sandberg dokumenterte at tre høyesterettsdommere fant opp bevis i Fritz Moen-saken. Det var kommet nye vitneforklaringer og det var begjært gjenopptakelse, men de tre dommerne greide å vri beviset til noe helt annet enn det var. De stedfestet stemmer som ble hørt til et helt annet sted enn det vitnet hadde oppgitt, uten noe grunnlag. Pur fantasi. Eller løgn. Sandberg ville ha riksrettssak. Det ble det ikke noe av. Stortinget droppet det. Man liker ikke oppvask i det norske systemet, ikke når det går på integriteten løs. Men man kan gjerne reise bautaer og be om unnskyldning i ettertid, når alle ligger under torva.

Justismordene avslører en kynisme og henslynsløshet som ikke passer med det offisielle selvbildet. Hvis man skal ta Sandbergs avsløringer inn over seg må man foreta visse revisjoner av selvbildet. Systemets forsvarere foretrekker å bevare selvbildet.

Nå sier Sandberg til TV2 Tabloid at han har samlet inn bevis som er sterke nok til å omstøte dommen over ektepartet Orderud. Han mener han også er på sporet etter en hittil ukjent gjerningsmann. Jeg tror ikke Sandberg hadde sagt dette hvis det ikke var hold i det.

Hvis Per og Veronica Orderud er dømt på falske premisser er det mange hoder som bør rulle. Ikke bare innen politi og påtalemyndighet. Også mange journalister og redaktører bør gå av. VG kjørte en kampanje mot ekteparet under hele rettssaken. Avisen hadde bestemt seg. At de føler de sitter utsatt til, viste Olav Verstos slakt av Sandberg teorier da Sandberg presenterte dem på SKUP-konferansen.

Men det ruller ingen hoder i Norge. Ingen blir avsatt, og ingen føler skam nok til å gå av. Man beklager. Det er alt.


Tore Sandberg varsler ny gjerningsmann i Orderud-saken