Feature

Vi har sett denne terror med Hitlers uttrykk er blitt møtt av en «ennu større terror» slik at terrorbølgen skyller over verden og som en stormflod soper med seg all respekt for mennesker, for frihet, ansvar, sannhet og for den kultur som bare kan eksistere hvor respekt for mennesket, friheten og sannheten eksisterer. Mennesket er forrådt. Det har utlevert seg selv til utslettelse. Det har solgt sin førstefødselsrett for en rett linser, er blitt berøvet menneskets kjennetegn og aktes lik med slaktekveg. Det mistet Gud. Dermed mistet det seg selv.

Ronald Fangen Kristendommen i vår tid (1938)

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også