Finns det något tillkommande liv? Det vet man icke och det rör oss icke. Vi måste därför leva för detta!

August Strindberg

Les også

-
-
-
-
-

Les også