Russland fremla onsdag en strategiplan for Barentshavet og Sentral-Asia som ser for seg kamp om ressursene og økt fare for militær konflikt. Dokumentet er utarbeidet av Det nasjonale sikkerhetsråd, der Vladimir Putin, sitter, og godkjent av president Dmitrij Medvedev.

Dokumentet føyer seg inn i rekken av statements hvor Russland markerer sine interessesfærer i grenseområdene, og advarer mot faren for konflikt. Vektleggingen av militær konfrontasjon er påfallende og bør bekymre nabolandene, ikke minst Norge.

Scenariene kan bli selvoppfyllende profetier: Russland ser sammenvergelser og forsøk på ran av «deres» ressurser, og føler seg berettiget til å forsvare seg.

Dokumentet omhandler både nordområdene og Sentral-Asia. Men Barentshavet får mest oppmerksomhet.

«The presence and potential escalation of armed conflicts near Russia’s national borders, pending border agreements between Russia and several neighbouring nations, are the major threats to Russia’s interests and border security,» stated the document, which analysed security threats up to 2020.

«In a competition for resources it cannot be ruled out that military force could be used to resolve emerging problems that would destroy the balance of forces near the borders of Russia and her allies.»

The Kremlin has insisted that it is not «militarising the Arctic» but its warnings of armed conflict suggest that it is willing to defend its interests by force if necessary as global warming makes exploitation of the region’s energy riches more feasible.

The United States, Norway, Canada and Denmark are challenging Russia’s claim to a section of the Arctic shelf, the size of Western Europe, which is believed to contain billions of tonnes of oil and gas.

Uttalelsene kan tolkes som en legitimering av militær intervensjon eller forebyggende inngrep. Man presenterer som fakta at nabostater forsøker å tilrane seg russiske ressurser. Da Murmansk-guvernøren ble angrepet i russiske medier var en av anklagene at han hadde gitt bort russiske ressurser til Norge.

Et tidligere strategidokument blinket ut energiressursene i nord som en avgjørende nasjonal interesse innen 2020. Det ble antydet at man ville anlegge militærbaser for å beskytte ressursene. Nylig varslet Kreml byggingen av nye hangarskip.

Spørsmålet er om utspillene er «bluster», høylytt tale for å oppnå gjennomslag for sine territoriale krav til havs, eller om det markerer en mer aggressiv linje også til havs. Oppførselen overfor NATO og Georgia tyder på det siste.

Der Kina har penetrert store deler av Afrika med diplomati og avtaler om økonomisk utvikling, tyr Russland fortsatt til trusler. Forskjellen er slående.

Russia warns of war within a decade over Arctic oil and gas riches