Nytt

Et klart flertall av muslimene i Danmark – 66 prosent – ønsker at kritikk av religion skal være forbudt. Bare 10 prosent av den generelle befolkningen er enig, viser en undersøkelse foretatt for Danmarks Radio.

Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke om, at religion bliver kritiseret. Det viser en undersøgelse, Capacent har lavet for DR.

I undersøgelsen, ‘Din muslimske nabo’, der er foretaget blandt muslimerne i Danmark, bliver der spurgt til, om det bør være forbudt at kritisere religion.

Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

Den øvrige befolkning er uening
Capacent har også spurgt resten af den danske befolkning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være forbudt at kritisere religion.

Direkte adspurgt, om ytringsfriheden bør begrænses i visse tilfælde, svarer 66 procent af muslimerne i Danmark ja, mens 10 procent af resten af den danske befolkning mener det samme.

Selv om et flertall er mot kritikk er det likevel 34 prosent av muslimene som er sterkt uenig og ikke ønsker å innføre sensur. 10 prosent er usikre eller vet ikke.

DR har fået Capacent til at lave undersøgelsen Din muslimske nabo.

Her følger udvalgte resultater:

Det bør være forbudt at kritisere religion

Muslimerne i Danmark:

Enig/Helt enig: 55 procent

Hverken enig eller uenig: 9 procent

Uenig/helt uenig: 34 procent

Ved ikke: 2 procent

Resten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Herken enig eller uenig: 11 procent

Uenig/helt uenig: 78 procent

Ved ikke: 1 procent

Ytringsfriheden bør indskrænkes i visse tilfælde

Muslimerne i Danmark:

Enig/Helt enig: 66 procent

Herken enig eller uenig: 12 procent

Uenig/helt uenig: 14 procent

Ved ikke: 8 procent

Resten af befolkningen:

Enig/Helt enig: 10 procent

Herken enig eller uenig: 10 procent

Uenig/helt uenig: 79 procent

Ved ikke: 0 procent

Muslimer i Danmark vil begrænse ytringsfriheden
Et stort flertal mener, at det bør være forbudt at kritisere religion. Den øvrige del af befolkningen er helt uenige.