I april i 2009 viste en undersøkelse Analyse Danmark foretok for LO`s ukebrev A4 at det religiøse samkvemmet på det danske arbeidsmarkedet langtfra var så rosenrødt som det til da hadde blitt fremstilt, da et stort flertall etnisk danske lønnsmottagere ga uttrykk for at religiøse symboler og særhensyn til muslimske kollegaers religiøsitet ikke har noen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.