Kommentar

Hva gjør man når de offisielle kontaktene man møter i den arabiske og mulimske verden viser seg å ha antisemittiske og jødehatende holdninger som en helt selvfølgelig ting? En prest i den innvandrertette bydelen Vollsmose utenfor Odense hadde i slutten av mars besøk av stormuftien og erkebiskopen av Jerusalem.

Spesielt stormufti Ekrima Sabri har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser: han har benektet Holocaust og hyllet selvmordsbombere. Den nederlandske utenriksminister Maxime de Verhagen har sogar forbudt Sabri innreise. Men det affiserer ikke sogneprest Torben Hangaard.

«Besøget er udtryk for en usædvanlig stor anerkendelse, som kommer helt bag på os, men som fylder os med stolthed».

Tema for møtet var forbedret integrasjon. Men hvordan kan en Holocaust-fornekter kunne bidra til integrasjon av muslimer i det danske samfunn. Hvilke verdier er det han kan formidle? At en prest i den danske kirke syntes dette er uproblematisk er oppsiktsvekkende. Hangaard var klar over de antisemittiske holdningene.

Vollsmosepræst holdt møde med jødehader

Fra ventre mod højre ses: Kulturmedarbejder Maher El-Badawi, tidligere stormufti i Jerusalem Ekrima Sabri, ærkebiskop i Jerusalem Attalah Hanna, sognepræst i Vollsmose Torben Hangaard og imam Abu Hassan fra Vollsmose. På dette billede er Ekrima Sabri fremhævet.