Nytt

En gruppe mennesker i Danmark har tatt initiativ til et museum over kommunismens forbrytelser: Danmarks første museum om marxisme.

Museet åpner på den symbolske dato: 9. november, da Muren falt.

Derfor er det også dagen, hvor Danmarks første museum om marxisme lanceres. Formålet med projektet er, at etablere et museum, der skal belyse de tragedier, der har ramt mange dele af verden på grund af de forbryderiske regimer, som gennem de sidste godt 90 år er dannet med udspring i Karl Marx’ «Det Kommunistiske Manifest».

Museet har gennem udstillinger, foredrag og etableringen af et bibliotek og arkiv ambition om at blive centrum for den kritiske information om marxismen.
«Men det er også vigtigt for os at komme ud i alle dele af Danmark gennem foredrag og via en aktiv PR-indsats og hjemmeside (www.marxismemuseum.dk),» siger Finn Möbius, der er initiativtager.

Gyldendals danske nationalleksikons historikere skriver om kommunismen:
«Målt i tab af menneskeliv kan de kommunistiske ambitioner og projekter, der realiseredes i perioden 1921-90, uden overdrivelse kaldes de dyreste i verdenshistorien. Præcise tal findes ifølge sagens natur ikke, men der synes at herske bred enighed om ca. 100 mio. døde ved direkte vold (fx henrettelse) eller indirekte vold (fx tvangsarbejde og hungersnød), heraf 20 mio. i Sovjetunionen og 65 mio. i Kina; de øvrige ca. 15 mio. fordeler sig på de østeuropæiske lande (de såkaldte folkedemokratier) samt Afghanistan, Cambodja, Nordkorea, Vietnam, Afrika og Latinamerika. Til sammenligning kostede nazismen ca. 25 mio. menneskeliv.»

Meningsmålinger viser at de unge ikke har samme negative assosiasjoner til kommunisme som til nazisme. Ordet Gulag sier ikke ungdommen noe. Det er snakk om store hull i den historiske hukommelse.

Betænkelig svensk undersøgelse

«Igennem mange år har der været en god og nødvendig informationsindsats om nazismens forbrydelser, mens det samme desværre ikke har gjort sig gældende i forhold til marxismen,» siger Finn Möbius.
Han henviser til en svensk undersøgelse fra Lunds Universitet i 2007 blandt 15-25 årige svenskere.
95 % kendte til nazisternes værste KZ-lejr i Auschwitz, mens kun 10 % kendte til det sovjettiske KZ-lejr system – Gulag. Andre chokerende tal var, at kun 58 % af de unge svenskere følte sig sikre på, at kommunisme er lig med diktatur.