Nytt

Parabol-tv spiller en stor rolle for Europas muslimer. En dansk-egyptisk forsker har undersøkt inneholdet i et antall kanaler som kaller seg islamistiske. Innholdet er gjennomgående ikke politisk, men seerne blir overbevist om at islam er kilden til alt godt.

Gennem de seneste 10 år er der etableret næsten 50 arabiske satellit-tv-kanaler, der kalder sig islamiske. De er et nyt fænomen i det arabiske og religiøse medielandskab.

Mange af dem kan modtages via en parabol i Danmark.

Den danske, egyptisk fødte medieforsker Ehab Galal har undersøgt, hvad det særligt islamiske ved kanalerne er, og har fremlagt resultatet i en ph. d.-afhandling med indgående analyser af kanalernes programindhold.

Satellitkanalerne lægger ikke skjul på , at de ønsker at fremme en islamisering og skaffe seerne en muslimsk identitet. Deres religiøse holdninger er gennemgående konservative og meget moralske, og der gives råd om den rette levevis. Islam er en samfundsbyggende faktor, og kanalerne vil gerne gennem adfærdsregulering gøre seerne i stand til at danne et mere muslimsk samfund, konkluderer Ehab Galal.

Disse satellitkanaler løsriver den religiøse identitet fra det lokale og stedbundne og arbejder på at fremme en globaliseret, muslimsk identitet, der ikke er knyttet til noget specielt land, hverken i Mellemøsten eller Vesteuropa.

Den er i stedet del af «ummaen», som er fællesskabet af alle klodens muslimer.

Fælles sprog for 300 mio.

Kanalerne har en stor modtagergruppe.

Der tales arabisk i 22 lande af tilsammen 300 mio. mennesker. Hertil kommer de millioner, der bor i Vesteuropa. De dialektale forskelle i sproget er naturligvis betydelige, men de spiller næsten ingen rolle, når det gælder de religiøse satellitkanaler, fortæller Ehab Galal.

»De siger om sig selv, at de repræsenterer den ægte vare, og det søger de også at signalere ved at bruge rigsarabisk, det klassiske sprog fra Profetens tid. Det forstår så godt som alle.« Det gør Ehab Galal, med sin egyptiske baggrund, også uden problemer.

Han påpeger et fælles præg ved de kanaler, han har analyseret: »De hævder alle en moralsk, muslimsk orden, man bør leve efter. Men der kan være en vifte af fortolkninger, endda inden for samme kanal. En havde en prædikant, der i sit program fortalte om, hvordan kvinden skulle blive i hjemmet, senere sendte man et program med titlen «Karriekvinder».

Men det hele holder sig inden for en muslimsk ramme.

« Er du stødt på mere aggressive sager såsom opfordringer til jihad eller støtte til Hamas? »Nej. Jeg kan ikke vurdere, om de gerne ville sende den slags, men de får i hvert fald ikke lov. Arabsat er finansieret af olielandene, især Saudi-Arabien, og de ønsker ingen politik i kanalerne. Også Nilesat i Egypten er afpolitiseret.

De islamiske kanaler rummer i modsætning til f. eks. al-Jazeera ikke kritik af de eksisterende arabiske regimer.

I Egypten fandtes en satellitkanal som sendte politisk propaganda, men den blev lukket efter amerikansk pres.« Har du nogen dokumentation for, hvor meget islamisk-arabisk tv man ser i Vollsmose og Brøndby? »Nej, men det bliver mit næste projekt at undersøge det.

Og finde ud af, hvordan programmerne fortolkes af de herboende muslimer. Af de ca. 500 arabisksprogede tvkanaler, der findes i alt, kan man i Danmark modtage 30-40 stykker. Der er for det meste tale om underholdningskanaler, men i dem er der ofte indlagt disse programmer om den rette livsførelse og om god, muslimsk moral.« Men du ser ikke noget, der skræmmer dig? »Jeg vil sige: Lukker man sin dør og ser kun dette, så vil man efterhånden være overbevist om, at islam har opfundet alle universelle værdier.

Og at kun én selv er ren og alle andre urene.«.

Jyllands-Posten 21. april 2009