Nytt

Den internasjonale straffedomstolen ICC utstedte onsdag arrestordre på Sudans president Omar al-Bashir for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Han er det første statsoverhodet som er ettersøkt av domstolen.

Ifølge arrestordren må Bashir svare for tortur, utryddelse, deportasjon, plyndring og voldtekt mot fire stammer i Darfur. Forbrytelsene begynte i 2003 og pågikk helt til ICCs sjefanklager Luis Moreno-Ocampo rettet mistanken mot Bashir i 2008.

Avgjørelsen var imøtesett med stor spenning av flere grunner. Det internasjonale samfunn har ikke greid å gjøre noe med forbrytelsene i Darfur. Loddet falt på den nye straffedomstolen. Men hva ville konsekvensen bli for Darfur og fredsforhandlingene?

Noen – bl.a. den norske regjeringen – var mot å utstede arrestordre. De og deres likesinnede mener at det vil gå ut over fredsforhandlingene.

Andre mener at forhandlingene er altfor skjøre til å forsvare en utsettelse av straffeforfølgelsen, og at forbrytelsene er så store at man ikke kan kjøpslå om rettferdigheten.

Siden Bashir representerer det arabisk-muslimske nord, har tiltalen også en politisk side i islamismens front mot Vesten og internasjonal lov og rett.

Tiltalen omfatter ikke folkemord, fordi den latviske dommeren ikke fant det bevist at ønsket var utryddelse. Men det kan komme et tiltalepunkt om folkemord hvis det kommer frem nye bevis.