Nytt

I følge den amerikanske journalisten Patrick Martin fra Globe & Mail skal alle de 43 sivile som ble drept i forbindelse med den israleske hærens beskytning av området i nærheten av en FN-drevet skole i Jabalaya på Gaza-stripen ha befunnet seg utenfor skolen. Det var altså ikke selve skolen som var målet for beskytningen:

Physical evidence and interviews with several eyewitnesses, including a teacher who was in the schoolyard at the time of the shelling, make it clear: While a few people were injured from shrapnel landing inside the white-and-blue-walled UNRWA compound, no one in the compound was killed. The 43 people who died in the incident were all outside, on the street, where all three mortar shells landed.

Stories of one or more shells landing inside the schoolyard were inaccurate.

While the killing of 43 civilians on the street may itself be grounds for investigation, it falls short of the act of shooting into a schoolyard crowded with refuge-seekers.

(Lenke via Backspin)