Sakset/Fra hofta

VG avslører at Unge Venstre i Oslo har opprettet en rekke lokallag som har minimal aktivitet, men er nyttige fordi de gir hjemler for lotterivirksomhet. Unge Venstre har tatt inn over 3 millioner kroner på bingo de siste fem årene,

Lotteritilsynet sier til VG at de sterkt vurderer å inndra tillatelsene til å drive bingo, spillautomater og bingoautomater. Pengene går rett inn på kontoen til Oslo Unge Venstre.

Virksomheten slik den fremstilles i VG minner om tilsvarende forsøk på å melke systemet som er gjort av andre ungdomsungdomsorganisasjoner. SUF opprettet på 70-tallet studiesirkler over en lav sko som ga tilskudd fra staten. Det var snakk om betydelige beløp. Det var ikke like populært for foreldrene som fikk lønn til barna påplusset sin inntekt.

Senere drev AUF med oppblåste tall for medlemmer, som ga økt støtte fra staten. Fiktive medlemmer har vært en fristende løsning for å bedre økonomien.

Men like interessant som den kyniske utnyttelsen av bingotillatelser, er antall medlemmer i Unge Venstre.

VG kan fortelle at Oslo Unge Venstre har under 200 medlemmer. Leder Anders Bergsaker opplyser selv til VG at av dem er 10-20 aktive.

Hva sier dette om rekrutteringen til det politiske liv? Hva sier det om holdningene til de som velger å delta? Er de politiske partiene blitt karriereveier for ærgjerrige unge som i liten grad er opptatt av samfunnsansvar? Unge Venstre har de senere år gått inn for polygami og fri narkotika.

De 10-20 aktive Unge Venstre-medlemmene bestyrer seks lokallag. De vil i år få bingoinntekter på rundt 1 million kroner, ifølge VG. Pengene går rett inn Oslo Unge Venstres konto.

Mediene fortsetter å gjengi uttalelser fra ungdomsorganisasjoner som om de var store organisasjoner. Gir det et fair inntrykk av representativiteten? Representerer disse unge noen andre enn seg selv?