Kunst­ne­risk leder av Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer, Stig Sæter­bak­ken, tar kon­se­kven­sen av at rådet valgte å avlyse David Irving, og trek­ker seg fra stil­lin­gen. Det var Sæter­bak­ken som invi­terte Irving og han kal­ler for­fat­ter­kol­le­ger for “jævla fei­gin­ger” som ville boi­kotte fes­ti­va­len.

Sæter­bak­ken mener åpen­bart fort­satt det var rik­tig å invi­tere Irving og sier kul­tur­eli­ten går i takt som ikke tør invi­tere en avvi­ker.

Styre­le­der Jesper Holte sier de under­vur­derte belast­nin­gen med å invi­tere Irving.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629