Nytt

Mange reagerer på bestyrtelse på nyheten om at den britiske regjering tillater at sharia-domstoler har juridisk bindende kraft og inkorporeres i det offisielle rettsvesen. Det er justisminister Jack Straw som har gjort vedtaket.

Danske Information later også til å være tatt på sengen.

Den britiske justitsminister Jack Straw har i al stilhed givet shariadomstole ret til at dømme i civilretslige sager. De muslimske domstole får dermed lov til at dømme i sager om bl.a. skilsmisse, finansielle tvister, børnepenge og hustruvold, oplyser en talskvinde fra det britiske justitsministerium til Information. De fem shariadomstoles afgørelser vil i fremtiden kunne håndhæves af landsretten og ultimativt af den højeste domstol i England, The House of Lords’ Queens Bench Division.

Avisen har snakket med britiske forskere som sier avgjørelsen kom helt bakpå dem. Det er ikke lenge siden erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, uttrykte ønske om sharia-domstoler, og han ble nærmest tvunget til å gå av. Nå har Straw i all stillhet innlemmet sharia i britisk rettspleie.

«Det er en meget radikal udvikling. Den kommer helt bag på mig. Det, der især er overraskende, er, at dette er blevet gennemført pr. dekret og altså uden forudgående lovgivning,» siger Dean Godson, der er forskningschef ved tænketanken The Policy Exchange og en af Storbritanniens mest anerkendte eksperter i multikulturelle spørgsmål.

Han er bekymret for folkestemningen:

«Det er bemærkelsesværdigt, at regeringen ikke har været opmærksom på, at der er bred folkelig skepsis over for dette. Da Rowan Williams, den anglikanske ærkebiskop i Canterbury, foreslog det tidligere på året, skabte det megen debat, og han var tæt på at blive tvunget til at gå af. At det bliver indført nu, er overraskende,» konstaterer Godson.

Justisdepartementet står ved avgjørelsen og sier det er et fornuftig tiltak for å integrere en folkegruppe.

De konservatives skygge-indenrigsminister, Dominic Grieve, er kritisk over for loven. Han frygter især, at de nye sharia-domstole vil være diskriminerende over for kvinder og skabe et «middelalderligt retssystem».

Det afvises af justitsministeriets talskvinde, Sandra McKay:

«Det er noget vås. I de seneste sager har det ikke været tilfældet. Efter en dom fra Nuneaton i Midtengland blev boet efter en mand delt ligeligt mellem tre døtre og to sønner. Drengene fik ikke nogen fortrinsstilling,» siger hun og nævner også en sag om hustruvold, hvor en mand af shariadomstolen blev beordret til samfundstjeneste og psykologhjælp.

«Sharia-domstolene har ikke noget med stening og piskning at gøre, men kan bidrage positivt til at integrere en marginaliseret befolkningsgruppe i det britiske samfund,» siger talskvinden.

Parallelt religiøst retssystem indført i England