Sakset/Fra hofta

Staten gjør sex til en plikt på sine samlivskurs, hevdet journalist Øystein Rakkenes i NRKs «Sånn er livet». Forskerne var selvfølgelig enige. Wenke Mühlheisen mente at man måtte gå utenom vante rammer og tillate feks. at man har partnere utenfor parforholdet hvis det ikke fungerer seksuelt. Hun var også mot intimitetstyranniet og mente at feks. makt og herskeforhold kan være seksuelt opphissende.

Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Berger Hareide, satt bare og takket for innspillene som han lovte å ta med seg videre. Han er ansvarlig for samlivskurset som ble satt under debatt.

Mange sliter med den seksuelle lysten og søker svar, bla. på samlivskurs. Foruten Mühlheisen var det forsker HIlde Danielsen.

Begge var enig i at kurset ikke tar opp samfunnsmessige faktorer som betinger seksualiteten. Men hvilken betydning har det for lysten om folk får vite at et kjønnsutjevnende samfunn svekker seksuallysten? Blir den større ved en slik innsikt? Det lot snarere ut til å være en unnskyldning og et påskudd for å kunne si ulysten er samfunnets skyld, så jeg har rett til lete på andre beitemarker.

Hilde Danielsen kritiserte kurset og sa det i altfor stor grad var basert på vestlige verdier og holdninger om sex og kjærlighet. Disse normene settes det ikke spørsmål ved. Hun konkretiserte ikke, men det gjorde Mühlheisen: Feks. tillot man ikke å tenke seg at et par kunne søke seg partnere utenfor forholdet.

Øystein Rakkenes spilte en svært passiv rolle og la bare ballen til rette, ved å introdusere begrepet intimitetstyranniet. Vi skal kunne snakke om alt. Det hjelper jo ikke på sexlysten. Hva er da svaret? Jo, foreslo Mühlheisen: ulike maktforhold kan være seksuelt opphissende.

Det var ikke et innslag om hva som foregår og finnes av sex, til alle tider. Men om noe normativt, hva som tenner: forskerne går inn for sex basert på herskeforhold. Er det sexleker av den typen Max Mosley hadde med fem andre kvinner, et rollespill hvor ordre ble gitt på tysk? Eller er det kvinner som skal tenne på sexleker med patriarkalske, muslimske menn? Hvor leken får en ekstra piff med hvite kvinner? Det er selvfølgelig også et krydder?

Det Rakkenes til hans profesjonelle skam ikke turde å si, var at de to forskerne kun lanserte tanker som er undergravende for familie og parforhold. Det er destrukive tanker for et hvert normalt samfunn.

Og avdelingsdirektøren bukket og takket og lovte å ta med seg ideene videre.

Les også

-
-
-
-