Feature

Regjeringshæren angrep den største flyktningeleiren i Sør-Darfur mandag morgen. Det bor rundt 90.000 mennesker i leiren, som heter Kalma. Vitner sier rundt 35 mennesker ble drept.

Sudanese troops in battle at Darfur refugee camp

bildet er fra 2005