Nytt

SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen, mener NATOs kritikk av Russland har vært for hard. Han sier det ikke er i Norges interesse å komme på kant med vår store nabo i øst.

– Russland skal og bør fordømmes for sine krigshandlinger i Kaukasus, men samtidig er det ikke i Norges interesse å irritere Russland unødig, sier Jacobsen til NRK.

Det kan synes som om Jacobsen legger seg på en realpolitisk linje, der moral og folkerett må vike for harde nasjonale interesser. Det pleier vanligvis ikke å være SVs holdning.

Uttalelsen kan snarere tolkes som at NATO overreagerer, dvs. at Russlands handlinger i Georgia ikke er så kritikkverdige som NATO gjør dem til, eller at situasjonen er mer komplisert enn som så, for hva det ikke Georgia som angrep, og er det ikke krefter i USA som ønsker å utnytte situasjonen til eget formål?

Dette er sentimenter som går igjen på venstresiden og blant flere politisk korrekte. Men de later til å være uten politisk bakkekontakt. Som Daily Telegraph skrev: Synet av russiske stridsvogner som ruller inn i andre lands byer vekker ubehagelige minner hos europeere.

Det er denne følelsen Jacobsen, Prio-forsker Ola Tunander, og NRK-journalister ser ut til å mangle. De snakker om «historieforfalskning» og «ensidig dekning» av konflikten i Kaukasus. Det er selve realitetsfornemmelsen det er noe i veien med, og derfor skjemmes de heller ikke, men serverer de mest himmelropende uttalelser uten å blunke.

Den alminnelige oppfatning var at NATO har reagert moderat/tamt på Putins krig.


– For hard kritikk av Russland