Nytt

Dommen på fire års fengsel for tvangsgifte er en tydelig markering av samfunnets syn. Også den første dommen for tvangsgifte ble avsagt i Drammen tingrett. Drammen er blitt en by der kulturkonfliktene brytes.

Datteren var bare 14 år gammel da faren (50) giftet henne bort til en fetter i Nord-Irak.

Retten, som har vært ledet av dommer Jon Karlsrud, sammenligner tvangsgifte med voldtekt. Både tvangsgifte og voldtekt kan ødelegge et menneskes liv, fastslår dommen.

I retten angret ikke faren på noe av det han hadde gjort. Tvert imot viste han datteren en kald skulder. Dette nevnes spesielt i dommen i straffeskjerpende retning. Farens svik mot datteren og deretter avvisning gjør at straffen vurderer dette tvangsgiftemålet strengere enn det Høyesterett tidligere har kommet fram til – riktig nok i en sak som ikke var like alvorlig som denne.
Begge de domfelte, faren og en medhjelper, tok betenkningstid. Derfor er ikke dommen rettskraftig.

Datteren som nå er 19 år, lever med ny identitet på hemmelig adresse. Hun er likevel redd for at han skal finne henne før han må i fengsel.

Selv om den 19 år gamle datteren er fornøyd med at faren er dømt, frykter hun mer for sin egen sikkerhet etter at dommen falt.

– Hun er redd for hva som skjer i tidsrommet fram til faren blir satt i fengsel. Hun er kjemperedd, sier bistandsadvokat Monica Lindbeck.

Bistandsadvokaten forteller at faren truet med å spre rykter i jentas miljø om at hun har vært utro.

– Fordi hun er skilt er hun en æreløs kvinne i sin kultur. Om hun finner en mann som vil gifte seg med henne, vil aldri hans familie godta henne fordi hun ikke lenger har familie som er viktig i hennes kultur, sier Lindbeck.

Saker som dette handler om kultur, og faren har stor rekkevidde i det norske samfunn, særlig hvis han har støtte fra familien. Det er datteren som må leve i stadig frykt.

Hun har allerede mistet 3,5 års skolegang. Hun turde ikke gå på skole i tiden før rettssaken. Hva skjer når faren er ute av fengsel om tre år?

Rettssaken illustrerer kulturforskjeller og en ny kvinnekamp. Både bistandsadvokaten og aktor var kvinner. Jenta ble hentet ut av Nord-Irak. For forsvarerne av patriarkatet er dette krig.


Nådeløst mot tvangsgifte


Redd faren skal hevne seg