Sakset/Fra hofta

Document holder åpent hele sommeren, men produksjonen kan bli ujevn, avhengig av mange faktorer. Men vi regner med at det vil bli nytt stoff hver eneste dag. Det er noe med rytmen i nyhetene og de underliggende strømmene som man må følge hele tiden for ikke å miste tråden.

Registreringen var en terskel for mange. Men nå har debatten tatt seg opp igjen, og flere kommer til. Det kan bli andre løsninger i fremtiden, men en eller annen form for registrering må vi ha. Det gjør debatten mer sivilisert. NRK vil for øvrig begynne med OpenID. Det tyder på at systemet får utbredelse og dermed vinner økende aksept.