Nytt

Det er ikke bare Frps nestleder Per Sandberg som er blitt angrepet. Den senere tid er flere politikere utsatt for ubehagelige opplevelser og det skal være gjort skadeverk på regjeringsbygninger, og departement har mottatt truende brev, melder NRK.

Politiets sikkerhetsjeneste, PST, sendte forrige måned et brev til Justisdepartementet, hvor det står:

«Det har de siste ukene vært flere hendelser der personer tilknyttet Stortinget har blitt fysisk angrepet, regjeringskvartalet har vært utsatt for flere skadeverk og flere departement har mottatt truende brev eller andre sjikanøse henvendelser.»

Men ingen instans, hverken politi eller departement, ønsker å si noe mer.

PST skal ha hatt sikkerhetssamtaler med medlemmer av regjeringen.

kilde: VG, NRK.