Nytt

Det svenske presseombudet, Yrsa Stenius, mener det er på tide å få prøvet visse innlegg i nettdebatter eller på blogger for en domstol for å finne ut hvor grensen går. Selv synes Stenius den er overskredet.

Hon bekymras över utvecklingen på nätet, där vem som helst tycks få säga vad som helst om vem som helst utan att någon reagerar. Det har gått för långt, tycker PO.
– För ögonblicket ser jag ingen annan lösning än en polisanmälan. Utvecklingen är inte acceptabel, vi måste få ett prejudikat, säger Yrsa Stenius.

Det var i forbindelse med et besøk på årsmøtet til Publicistklubben Norra Norrlands at Stenius lot seg intervjue.

– Jag tror att otroligt få människor vet vad som egentligen gäller, säger Yrsa Stenius som tror att en polisanmälan mot vettlösa inlägg och blogar – ett uppmärksammat «case» – skulle öppna mångas ögon.
Hon oroas över att internettrenden «skriv vad som helst om vem som helst» sprider sig även till tryckta medier.
– Om vi slutar respektera pressetiken kommer lagstiftningen att skärpas, befarar Yrsa Stenius.

Stenius er finsksvensk og går for å stå for sine meninger. Men faren er at man også luker ut politisk ubekvemme meninger. I Sverige er det stor avstand mellom en offisiell konsensus og hva som rører seg ute blant folk.

Stenius’ reaksjon på karikaturtegningene gir grunn til å frykte at hun vil gå inn for noe som i praksis er sensur. Stenius er tidligere politisk redaktør, kulturredaktør og spaltist i Aftonbladet, ikke noen hvem som helst akkurat.

Om Jyllandsposten skrev hun i Aftonbladet d. 7 februar 2006: «Danskerne har leget en farlig leg»:

«Jag har av naturliga skäl inte sett karikatyrerna Jyllands-Posten publicerade. Men samstämmiga uppgifter från informerade publicister i väst gör gällande att de var enbart kränkande och saknade all funktion i termer av seriös yttrandefrihet. Det var med andra ord en grov omdömeslöshet av Jyllands-Postens chefredaktör att publicera dessa bilder. Det var en ännu grövre omdömeslöshet av statsminister Anders Fogh Rasmussen att inte bli varse detta klavertramp, ta avstånd från det och å landets vägnar be om ursäkt när tillfälle gavs. En ursäkt är ju inte samma sak som att förorda censur. Hur uppstår missförståndet att man i yttrandefrihetens tecken får kränka en kultur och en civilisation, att samma frihet förbjuder en statsminister att bära de politiska konsekvenserna av det inträffade?… jag tycker inte att vi i yttrandefrihetens namn ska vara villkorslöst lojala mot det danska etablissemang som har missbrukat denna frihet.


PO tycker att det är dags att polisanmäla bloggare