Nytt

De to tunisierne på 25 og 36 år som sikkerhetspolitiet PET mente planla drap på tegneren Kurt Westergaard, får føre saken sin for Høyesterett. Da må landets øverste domstol ta stilling til om de kan utvises.

Men selv om Høyesterett skulle gi myndighetene medhold er det likevel ikke sikkert de blir utvist. Utlendingsnemnden skal også vurdere saken, og de må vurdere trusselen mot liv og helse i hjemlandet.

To irakere har nylig fått bli, selv om de ifølge PET utgjør en fare for rikets sikkerhet.

Tunesere skal i Højesteret